Belasý vták - Dramaťáci zo ZUŠ v Bytči (SK)

Belasý vták jako neustálý pocit vrtkavé štěstěny odkrývá množství odkazů na víru v lásku, naději, či odvahu , ale i víru samotnou. Čistotu poetického textu se snaží mladí herci udržet v materiálu , kterým je velký kus látky. Pomocí různých dramatických technik se ho snaží využít během celého představení. Dotvářejí tak jednotlivé příběhy obrazů, přičemž zachovávají jednotnou poetiku. Vycházejí z vokálních písní , které podporují intimní atmosféru křehkého příběhu plného dramatikcých zvratů, odhalujícího pravdu života, ale hlavně lásku k nejbližšímu člověku - lásku k mamince. S představením Soubor uspěl na regionální přehlídce Dětská divadelní Žiliny , kde získal první místo . Na krajské dětské divadelní přehlídce Divadelní medvěd 2014 získal cenu za kreativní zpracování . Na dětské a mládežnické prohlídce Dividlo 2014 získali mladí herci zlaté pásmo a cenu za scénografické zpracování.

O souboru: Dramaťáci ze ZUŠ Bytča jsou kolektivem mladých lidí, kteří se snaží vyjádřit svůj názor divadelním jazykem. Na hodinách literárně - dramatického oboru hledají klíč k psaní scénářů, k tvůrčí dramatice a k uměleckému přednesu. V neposlední řadě i smysl v lidské komunikaci, ve které hledají odvahu a schopnost vyjádřit se. Při tvorbě předsatvení je zaujal autorův text, který je silný v příběhu protkaného symboly a hledáním nejen štěstí.